ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР

79020, Україна, м. Львів,
пр. Чорновола, 63 к. 205
e-mail: tarcom@i.ua
Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)

При розробці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) пропонуються наступні проектні рішення: отримання технічного завдання на розробку розділу ...

Декларація безпеки ОПН

Декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки розробляється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України ...

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС)

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС) розробляється у відповідності до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України ...

Ідентифікація та паспортизація.

Підприємство проводить два види ідентифікацій: об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів. ...

ПОСЛУГИ ЕКЦ «ТАРКОМ»

Приватне підприємство «Експертно-консалтинговий центр «Тарком» надає наступні послуги:

1. Розробку розділу Інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) ІТЗ ЦЗ (ЦО) згідно з ДСТУ Б А.2.2-7-2010 «Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів» та ДБН В. 1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)».

2. Проведення ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки і потенційно небезпечних об’єктів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки», та Наказом МНС України від 23.02.2006 р. №98 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів».

3. Розробку декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»

4. Розробку Планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) згідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України комітету по нагляду за охороною праці України №112 від 17.06.1999 р. «Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій».

5. Розробку Планів ліквідації аварій (ПЛА)

6. Корегування існуючих ПЛАС (ПЛА), розроблених власником підприємства-Замовника.

7. Проводить паспортизації потенційно небезпечних об'єктів згідно Наказу МНС України від 18.12.2000 р. №338 «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів».

8. Надання консультативних послуг щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки в проектній документації об'єктів будівництва.