ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР

79020, Україна, м. Львів,
пр. Чорновола, 63 к. 205
e-mail: tarcom@i.ua
Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)

При розробці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) пропонуються наступні проектні рішення: отримання технічного завдання на розробку розділу ...

Декларація безпеки ОПН

Декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки розробляється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України ...

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС)

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС) розробляється у відповідності до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України ...

Ідентифікація та паспортизація.

Підприємство проводить два види ідентифікацій: об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів. ...

Ідентифікація та паспортизація

Підприємство проводить два види ідентифікацій: об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів.

1. Ідентифікація об’єкта підвищеної небезпеки проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»

Проводиться розрахунок мас небезпечних речовин, які знаходяться на об’єкті обстеження та порівнюється з пороговими масами небезпечних речовин.

За підсумками проведення ідентифікації встановлюється чи є об'єкт обстеження ОПН чи ПНО.

Якщо об’єкт є ОПН, то залежно від кількості небезпечних речовин на ньому присвоюється йому відповідний клас (1-ий або 2-ий)

Проведена ідентифікація оформляється згідно форми ОПН-1 «Повідомлення про результати ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки», та подається на реєструється у територіальному органі Держгірпромнагляду. Держгірпромнагляд вносить дані про ОПН до реєстру ОПН та видає свідоцтво про державну реєстрацію об'єкта підвищеної небезпеки із зазначенням коду даного ОПН. Або видає листа що об’єкт не відноситься до ОПН.

Повторна ідентифікація проводиться:

 • зміни умов виробництва, зміни небезпечних речовин або їх кількості;

 • внесення змін до законодавства у сфері діяльності, пов'язаної з об’єктами підвищеної небезпеки;

 • будівництва в прилеглих районах нових об'єктів, якщо це впливає на зміст відомостей проведеної ідентифікації;

 • зміни власника об'єкта.

2. Ідентифікація згідно Наказу МНС України № 98 від 29.02.2006 року. «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів»

Цей Наказ визначає процедуру ідентифікації, яка здійснюється за такими етапами:

 • вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об’єкті господарської діяльності, згідно з Класифікацією надзвичайних ситуацій;

 • аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, та визначення їх порогових значень з використанням Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій;

 • виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які при певних умовах (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС;

 • визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки;

 • визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на об’єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки за допомогою нормативних документів у сфері визначення небезпечних речовин;

 • оцінка на підставі отриманих даних зони поширення НС, які можуть ініціювати кожне з виявлених джерел небезпеки;

 • оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки;

 • встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного з джерел небезпеки згідно з Класифікацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

 • визначення державних (галузевих) реєстрів (кадастрів), в яких зареєстровано або необхідно зареєструвати об’єкт господарської діяльності;

 • визначення відповідності об’єкта чинними нормативно-правовим актам у сфері визначення небезпечних об’єктів.

Результати ідентифікації, отримані відповідно до цієї Методики, можуть використовуватись для розроблення заходів щодо попередження НС та підготовки до реагування на них.

3. Паспортизація ПНО.

Згідно з чинним законодавством України всі об’єкти, ідентифіковані як потенційно небезпечні, підлягають паспортизації та реєстрації у Державному реєстрі ПНО.

Паспорт потенційно небезпечного об'єкта наводить комплекс даних, який містить систему загальних показників виробничої діяльності об’єкту.

Суб’єкти господарської діяльності, незалежно від відомчої належності та форми власності, в 30-денний термін після оповіщення про внесення їх об’єкта до переліку ПНО зобов’язані оформити паспорт ПНО.

Паспорти ПНО оформляються відповідно до вимог «Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів», затвердженого наказом МНС України N 338 від 18.12.2000 року та узгоджуються з територіальним органом державного нагляду у сфері цивільного захисту.

При реєстрації здійснюється внесення інформаційних даних паспорта ПНО в базу даних Державного реєстру ПНО. При цьому кожному окремому ПНО надається відповідний реєстраційний номер. Документом, що засвідчує факт реєстрації потенційно небезпечного об’єкта у Державному реєстрі ПНО є Свідоцтво. Видача Свідоцтва є заключним етапом проведення паспортизації та реєстрації ПНО.

Паспорт ПНО підлягає переоформленню кожні п’ять років.