ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР

79020, Україна, м. Львів,
пр. Чорновола, 63 к. 205
e-mail: tarcom@i.ua
Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)

При розробці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) пропонуються наступні проектні рішення: отримання технічного завдання на розробку розділу ...

Декларація безпеки ОПН

Декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки розробляється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України ...

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС)

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС) розробляється у відповідності до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України ...

Ідентифікація та паспортизація.

Підприємство проводить два види ідентифікацій: об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів. ...

Декларація безпеки ОПН

Декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки розробляється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»

Декларація включає такі основні пункти:

  • результати всебічного дослідження ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику;

  • оцінку готовності до експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки відповідно до вимог безпеки промислових об'єктів;

  • перелік прийнятих з метою зниження рівня ризику рішень і здійснених з метою запобігання аваріям заходів;

  • відомості про заходи щодо локалізації і ліквідації можливих наслідків аварій.

  • подається інформація про заходи, що здійснюються, і про ті, що плануються до здійснення під час експлуатації об’єкту.

  • проведення експертизи Декларації ОПН у експертній організації акредитованій відповідно до вимог Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу».