ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР

79020, Україна, м. Львів,
пр. Чорновола, 63 к. 205
e-mail: tarcom@i.ua




Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)

При розробці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) пропонуються наступні проектні рішення: отримання технічного завдання на розробку розділу ...

Декларація безпеки ОПН

Декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки розробляється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України ...

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС)

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС) розробляється у відповідності до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України ...

Ідентифікація та паспортизація.

Підприємство проводить два види ідентифікацій: об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів. ...

Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)

При розробці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) пропонуються наступні проектні рішення:

 • отримання технічного завдання на розробку розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у територіальному підрозділі ДСНС;

 • аргументація розміщення об’єкту у відповідності до ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і сільських поселень» та ДБН В. 1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»

 • обґрунтування віднесення об'єкта до відповідної категорії з цивільного захисту (цивільної оборони);

 • визначення меж зон можливої небезпеки, передбачених ДБН В.1.2-4 та нанесення їх на відповідні схеми та плани;

 • дані про вогнестійкість об’єкту будівництва, та шляхи її підвищення

 • обґрунтування чисельності, чергового і обслуговуючого персоналу підприємств, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів, віднесених до груп із ЦО;

 • обґрунтування рішень щодо щодо влаштування системи раннього виявлення НС та локальної системи оповіщення населення, яке проживає у зонах можливого ураження, і персоналу цього об’єкта, а також схему технічного з'єднання об'єктової системи з місцевою та територіальною системами оповіщення ЦО;

 • рішення щодо порядку безаварійної зупинки технологічних процесів і технічних рішень, що забезпечують безаварійну зупинку об’єкта після відповідного сигналу ЦО. Дії обслуговуючого персоналу і послідовність спрацювання технічних систем, що забезпечують припинення виробничої діяльності об'єкта у мінімально можливий термін;

 • рішення щодо підвищення надійності енергопостачання споживачів, які не повинні відключатися. Порядок запуску резервних джерел живлення;

 • опис технічних рішень щодо підвищення сталої роботи систем (джерел) водопостачання і захисту їх від радіоактивних і отруйних речовин;

 • технічні рішення із світломаскування (СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хазяйства»);

 • технічні рішення, щодо укриття найбільшої чисельної зміни підприємства у захисних спорудах (споруд подвійного призначення);

 • технічні рішення щодо попередження можливих НС, у зв’язку із прогнозованими аваріями на об'єкті будівництва, та мінімізацією їх наслідків;

 • перелік небезпечних виробництв та визначення зон дії основних вражаючих факторів при аваріях у технологічних блоках об’єкту будівництва;

 • рішення, спрямовані на попередження розвитку аварій і локалізацію викидів (скидань) небезпечних речовин;

 • рішення щодо забезпечення безпечної експлуатації вибухонебезпечного підприємства

 • проектні рішення щодо запобігання стороннього втручання у діяльність об'єкта (системи фізичного захисту і охорони об'єкта);

 • проектні рішень щодо забезпечення безперешкодної евакуації людей з території об'єкта;

 • рішень щодо забезпечення безперешкодного введення і пересування на проектованому об'єкті сил і засобів ліквідації наслідків аварій;

 • рішення щодо попередження можливих НС, у зв’язку із прогнозованими аваріями на поруч розташованих потенційно небезпечних об'єктах та транспорті

 • рішення щодо попередження можливих НС, джерелами яких є небезпечні природні процеси (при їх наявності).

 • відомості щодо характеристики природно-кліматичних умов у районі розташування об'єкта будівництва;

 • необхідність нанесення «жовтих ліній» на ситуаційний план;

 • розрахунок потреби підприємства питною водою при аварійному режимі;

 • рішення щодо влаштування пожежних гідрантів поза зонами завалів;

До графічної частини розділу входять:

 • Ситуаційний план;

 • Генеральний план;

 • Зони можливих уражень при НС у відповідних технологічних блоках;