ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР

79020, Україна, м. Львів,
пр. Чорновола, 63 к. 205
e-mail: tarcom@i.ua
Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО)

При розробці розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) пропонуються наступні проектні рішення: отримання технічного завдання на розробку розділу ...

Декларація безпеки ОПН

Декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки розробляється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України ...

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС)

План локалізації та ліквідації аварійної ситуації (ПЛАС) розробляється у відповідності до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України ...

Ідентифікація та паспортизація.

Підприємство проводить два види ідентифікацій: об'єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів. ...

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 • КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ {Із змінами, внесеними згідно із Законами № 224-VII від 14.05.2013 та № 353-VII від 20.06.2013}

 • Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р.

 • Закон України «Страховий фонд документації» від 22.03.2001р.

 • Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 р.

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2013р. №841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення техногенного та природного характеру»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 №192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях»

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 201 р. №6 «Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту»

 • ДБН А.2.2-3-2014 Склад і зміст проектної документації на будівництво

 • ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інежерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації

 • ДБН В 1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)

 • ДБН В.2.5-20-2001. Зміна №1. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

 • ДБН В.2.5-56-2014 Системи протипожежного захисту.

 • ДСТУ Б А. 2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення

 • Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення Наказ МНС України №288 від 5.05.2006

 • Про затвердження Методики визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки Наказ Міністерства праці та соціальної політики України N637 від 04.12.2002

 • Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди України N73/82/64/122 від 27.03.2001

 • Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення Наказ МНС України № 50 від 12.11.2009

 • Н А К А З МНС України від 23.02.2006 N 98 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 р. за N 286/12160 «Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів»